Blogger Templates

Saturday, 15 October 2011

PENDAHULUAN


Assalammualaikum,


Syukur kepada Tuhan kerana akhirnya saya dapat membina blog bagi melengkapkan kursus KRT 3013 Teknologi Maklumat Sekolah Rendah.Saya berharap blog ini dapat membantu anak didik saya.


Jutaan terima kasih kepada pensyarah bagi mata pelajaran ini Dr.Ramlah bt.Mailok, atas tunjuk ajar beliau dan garis panduan yang telah diberikan kepada saya sepanjang tempoh saya menyiapkan kerja kursus ini. Tanpa tunjuk ajar beliau tidak mungkin kerja kursus ini dapat disiapkan dengan jayanya.


Tidak lupa juga kepada kawan-kawan yang telah memberi sumbagan berbentuk idea kepada saya untuk memurnikan lagi kerja kursus ini . Segala pendapat dan tunjuk ajar rakan-rakan sememangnya amat membantu saya menyudahkan tugasan ini.Saya ucapkan ribuan terima kasih atas bantuan yang telah anda berikan secara langsung mahupun tidak langsung.


Ucapan terima kasih yang tidak terhingga juga kepada suami ,ibu dan anak-anak yang telah membantu dari segi sokongan moral. Sesungguhnya tanpa penglibatan daripada kalian, sudah tentu usaha saya tidak mendapat restu dan sia sia.


Akhir kata, terima kasih kepada semua yang telah membantu untuk menjayakan kerja kursus ini.


Wassalam
Hasnah binti Jusoh
D20102043019.

No comments:

Post a Comment